درباره تاماپارت

فلسفه وجودی تاماپارت

در خلاصه ترین بیان، خطا نیست اگر تاماپارت را معادل انجمن قطعه سازان استان آذربایجان شرقی بدانیم. رویکردی از انجمن که در جستجوی جاری ساختن قواعد کسب و کار انتفاع مادی برای اعضای انجمن است. همانطور که در اساس نامه انجمن ها و تشکل های مردم نهاد قید شده است، این انجمن ها و تشکل ها مجوز ایجاد کسب و کار و تحصیل سود مالی ندارند.
بر همین اساس بعد از تشکیل جلسات مفصل و مباحثات طولانی، تصمیم گرفته شد شرکتی با هدف زمینه سازی انتفاع و کسب سود به نفع اعضای انجمن تشکیل و از طریق آورده مالی تمام یا تعداد کثیری از اعضا، در مسیر اهداف تعیین شده در مدل کسب و کار خود حرکت نماید. اینگونه شد که شرکت آرمان ماشین پارت تبریز متولد گردید.
foto

سبدی متنوع

با اتکا به تامین کنندگان ارزشمند، سبد محصولات تاماپارت هر روز در حال گسترش است

کیفیتی قابل اعتماد

می کوشیم آنچه در بسته بندی تاماپارت به دست مصرف کننده می رسد، بالاترین کیفیت را داشته باشد

برندی در حال توسعه

راه ما، توسعه برند تاماپارت است. در مسیر تبدیل شدن به برندی ملی گام برمی داریم

تاماپارت، حلقه اتصال تولید به توزیع

اعضای هیئت مدیره

گروه مشاوران